Tổ chức sự kiện

TG sẽ cùng bạn lên ý tưởng chính cho các sự kiện, tiến hành truyền thông & PR, tìm kiếm địa điểm, tư vấn phong cách, cung cấp nhân sự và quản lý trực tiếp tại sự kiện. Chúng tôi đã làm việc với hàng trăm đối tác tại Việt Nam và có đủ kinh nghiệm để đảm nhiệm các sự kiện từ cộng đồng đến doanh nghiệp.