Triển lãm máy chiếu CANON
  • Sự kiện: Triển lãm máy chiếu Canon: "Kỷ nguyên màn hình lớn"
  • Thời gian: 2018
  • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  • Đối tác: Canon
Slide Show
1 min
6 min
7 min
3 min
4 min
2 min