Sân khấu sự kiện Extreme PC Master
  • Dự án: Sân khấu sự kiện Extreme PC Master
  • Thiết kế: Tung Trinh Son, Catz Pipu
  • Phạm vi: 3D Design, Event Products, Graphic Design
  • Đối tác: Intel
Slide Show
Ex1
Ex2
Ex3
Ex4
Ex5
Ex7
Ex6
Ex8