Microsoft Factory Bus - OOH
  • Dự án: Biển quảng cáo Microsoft Factory Bus
  • Thiết kế: Quoc Cuong Bui
  • Phạm vi: Graphic Design, OOH Advertising
  • Đối tác: Microsoft
Slide Show
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7