Khai trương Pepper Lunch
  • Sự kiện: Pepper Lunch Grand Opening
  • Thời gian: 2017
  • Địa điểm: Hanoi
  • Đối tác: Pepper Food Service Co., Ltd.
Slide Show
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10