Vietncam Creators Bootcamp 2019
  • Dự án: Vietnam Creators Bootcamp 2019
  • Thiết kế: Tung Trinh Son
  • Phạm vi: 3D Design, Event Product
  • Đối tác: Intel
Slide Show
Vccb
Vccb2
Vccb3
Vccb6
Vccb7
Vccb8
Vccb10
Vccb11