Conference & Seminar

Project: Seminar on Shimizu Corporation's soil washing technology Time: 2020 Location: Hanoi
Sự kiện: Learning to Industry 4.0 Thời gian: 2018 Đối tác: Intel & Lacviet
Sự kiện: Hội thảo "Driving the Future of Hospitality" Thời gian: 2019 Địa điểm: Bình Dương Đối tác: Intel & Lạc Việt