Special Events

ARENA OF MASTER 2020

admin
04/06/2021
Sự kiện: Arena of Master 2020 Thời gian: 2020 Địa điểm: Online Đối tác: Intel
Sự kiện: Vietnam Creators Bootcamp Mùa 2 Thời gian: 2020 Địa điểm: Hà Nội Đối tác: Intel

LAN Party SS 4

admin
04/06/2021
Sự kiện: Extreme PC Master Mùa 4 Thời gian: 2018 Địa điểm: Hà Nội Đối tác: Intel

LAN Party SS 6

admin
04/06/2021
Sự kiện: Vietnam LAN Party Mùa 6 Thời gian: 2019 Địa điểm: Hà Nội Đối tác: Intel

LAN Party SS 5

admin
04/06/2021
Sự kiện: Vietnam LAN Party Mùa 5 Thời gian: 2019 Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh Đối tác: Inte

LAN Party SS 3

admin
04/06/2021
Sự kiện: Vietnam LAN Party Mùa 3 Thời gian: 2018 Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh Đối tác: Intel

LAN Party SS 2

admin
04/06/2021
Sự kiện: Vietnam LAN Party Mùa 2 Thời gian: 2017 Địa điểm: Hà Nội Đối tác: Intel

Vietcombank Internal Contest

admin
04/06/2021
Sự kiện: Hội thi văn hoá nội bộ Vietcombank Thời gian: 2017 Địa điểm: Hà Nội Đối tác: Vietcombank

CANON PHOTO MARATHON

admin
04/06/2021
Sự kiện: Canon Photo Marathon Thời gian: 2008-2013 Địa điểm: Hà Nội Đối tác: Canon