EXTREME PC MASTER LOGO
Slide Show
  • Dự án: Extreme PC Master Logo
  • Thiết kế: Catz Pipu
  • Phạm vi: Logo Design, Branding
  • Đối tác: Intel