Trần Gia – Brand Development

10 Years Tran Gia Event

Branding, Event, Print

Microsoft Tet concept

Creative, Event, Print

VNPT Smart Box 2

Branding, Creative, Event, Print

Vietnam LAN Party

Creative, Event

VEZO Branding

Branding, Packaging

La Fleur packaging

Branding, Packaging, Print

E-Learning Modules

Creative

Extreme PC Master

Branding, Event

Under the Gloss

Creative, Packaging

Baby T-Shirt

Branding, Print

Design in Details

Creative, Print

Pineapples

Branding, Creative, Event

About

Have a wish for your brand? Let us help

Được thành lập năm 2006, với 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển thương hiệu, Trần Gia chủ đạo với thế mạnh ở hạng mục thiết kế, in ấn và tổ chức sự kiện. Với 2 văn phòng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

chúng tôi tự hào với phương châm làm việc lấy khách hàng làm trọng tâm từ đó buzz customer brand bằng cách tập trung xây dựng niềm tin, chứng minh bằng hành động cùng với trách nhiệm và lòng nhiệt thành.