MICROSOFT FACTORY BUS – OOH
Slide Show
  • Dự án: Biển quảng cáo Microsoft Factory Bus
  • Thiết kế: Quoc Cuong Bui
  • Phạm vi: Graphic Design, OOH Advertising
  • Đối tác: Microsoft