SÂN KHẤU SỰ KIỆN EXTREME PC MASTER 3
Slide Show
  • Dự án: Sân khấu sự kiện Extreme PC Master 3
  • Thiết kế: Tung Trinh Son
  • Phạm vi: Thiết kế 3D, Sân khấu sự kiện
  • Đối tác: Intel