SÂN KHẤU SỰ KIỆN EXTREME PC MASTER
Slide Show
  • Dự án: Sân khấu sự kiện Extreme PC Master
  • Thiết kế: Tung Trinh Son, Catz Pipu
  • Phạm vi: 3D Design, Event Products, Graphic Design
  • Đối tác: Intel